Bestuur

Voorzitter: vacant

Secretaris: Ruben de Haan a.i. ( secretariaat@gymluctoretemergo.nl)

Penningmeester: Judith Punt 

Vertrouwenspersoon: Callista Agema 

Ledenadministratie: Judith Punt & Wilfred van den Berg  

Webmaster : Roy Sijnja

Algemeen lid: Ruben de Haan

Algemeen lid: Niels Wiersma
Beleidsplan LE 2020-2022

Huishoudelijk regelement

Statuten

Taken bestuursleden L&E0001

Via Luctor et Emergo is het mogelijk om
een opleiding te volgen tot een assistent trainer, instructeur of jurylid. Deze
opleidingen zijn te volgen bij de KNGU of het CIOS. Indien relevant worden in
een overeenkomst met het bestuur de bekostiging van deze opleiding en de
onkosten vastgelegd. Ieder jaar doen de turnleerlingen mee aan de
districtwedstrijden, waarbij het voor de assistent trainers ook mogelijk is om
een opleiding te volgen tot instructeur.

Ben je op zoek naar een maatschappelijke
stage? Dan is het ook mogelijk om deze bij ons te volgen. Wil je hier meer
informatie over ontvangen? Neem dan contact op met het
secretariaat@luctoretemergo.n