Bestuur

Voorzitter: Niels Punt (voorzitter@gymluctoretemergo.nl)
Secretaris: Gina Bosman ( secretariaat@gymluctoretemergo.nl
Penningmeester: Judith Punt ( penningmeester@gymluctoretemergo.nl)
Vertrouwenspersoon: Callista Agema ( vertrouwenspersoon@gymluctoretemergo.nl)
Ledenadministratie: Piet van der Kwaak  (pvanderkwaak@hetnet.nl)

Webmaster:Roy Sijnja (Webmaster@wesibe.nl)Beleidsplan LE 2016-2018

Huishoudelijk regelement

Statuten

Taken bestuursleden L&E0001

Via Luctor et Emergo is het mogelijk om een opleiding te volgen tot een assistent trainer, instructeur of jurylid. Deze opleidingen zijn te volgen bij de KNGU of het CIOS. Indien relevant worden in een overeenkomst met het bestuur de bekostiging van deze opleiding en de onkosten vastgelegd. Ieder jaar doen de turnleerlingen mee aan de districtwedstrijden, waarbij het voor de assistent trainers ook mogelijk is om een opleiding te volgen tot instructeur.

Ben je op zoek naar een maatschappelijke stage? Dan is het ook mogelijk om deze bij ons te volgen. Wil je hier meer informatie over ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat@luctoretemergo.nl.