Nieuws

Nieuwsbrief oktober 2020                      

 

Beste (ouders van) leden,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Luctor et Emergo. In deze nieuwsbrief praten wij u onder ander bij over het nieuwste corona-protocol, de Grote Clubactie, de vertrouwenspersoon en de gewijzigde gymlessen.

Corona-protocol KNGU
Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen heeft de KNGU het corona-protocol aangepast. Luctor et Emergo conformeert zich aan deze maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn hieronder genoemd.

 • Blijf thuis bij klachten.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.
 • voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties;
 • houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar;
 • sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht;
 • voor binnensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • voor buitensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;

In samenspraak met het bestuur zorgen de instructeurs ervoor dat er op een verantwoorde manier kan worden gesport. Het al dan niet doorgaan van lessen in gewijzigde vorm zal door de instructeur van de betreffende les worden gecommuniceerd aan de deelnemers.

Voor de geïnteresseerde is het volledige corona-protocol van de KNGU als bijlage bijgevoegd.

Grote Clubactie
Op 19 september 2020 is de Grote Clubactie weer van start gegaan. Wij hopen dat de leden al flink wat loten hebben verkocht! Ook online zijn er loten verkocht, dat zijn er op dit moment 22. Dat kan natuurlijk beter! Lees hieronder hoe online-verkoop werkt.

Om meer loten te kunnen verkopen is het dit jaar makkelijker gemaakt om online loten ter verkopen. Door met een mobiele telefoon de QR-code op het verkoopboekje te scannen kom je op de online verkooppagina. Op deze pagina kan je Luctor et Emergo selecteren en vervolgens de naam van degene die het lot verkoopt. In plaats van de QR-code kan ook gebruik worden gemaakt van onderstaande link, die bijvoorbeeld via Whatsapp kan worden gedeeld.  
https://clubactie.nl/lot/luctor-et-emergo-driel/60251

 

Voor de turngroepen is dit jaar het grote doel om te sparen voor een Air-incline. De Air-Incline is een geweldig hulpmiddel om methodische oefeningen te creëren. De schuine helling zorgt voor een versnelling; hierdoor kan de basis van bijvoorbeeld radslag, arabier, overslag en flikflak zelfstandig getraind worden.

Alle loten moeten 24 november zijn ingevoerd, dus zorg dat volle boekjes op tijd zijn ingeleverd! Ook als je boekje nog niet vol is en je klaar bent met verkopen, mag het boekje worden ingeleverd bij de instructeurs of bij het secretariaat (Grote Breeken 44 in Driel)

Vertrouwenspersoon
Een aantal weken geleden was er veel in het nieuws over fysieke en mentale mishandeling door (top)turncoaches. Vanuit het bestuur zagen wij geen noodzaak dit binnen onze vereniging te onderzoeken. Wel vinden wij het belangrijk dat alle leden en instructeurs zich prettig en veilig voelen rondom de trainingen. Daarom willen wij nogmaals wijzen op de vertrouwenspersoon die voor onze vereniging beschikbaar is. Mocht er om wat voor reden ook behoefte aan zijn, kan contact worden opgenomen met Callista Agema. Zij is bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon@gymluctoretemergo.nl.

Nieuwe bestuursleden
Het huidige bestuur draait al enkele jaren mee en wil graag nieuwe bestuursleden. Momenteel zijn er enkele vacatures vrij, die door de huidige bestuursleden ingevuld moeten worden. Dat is geen duurzame oplossing, dus willen wij je graag uitnodigen om deel te nemen. Wij vergaderen ongeveer 1 keer per 2 maanden, voorlopig via Teams. Je bent afhankelijk van de functie ongeveer 4 tot 8 uur per maand met de bestuurstaken bezig. Heb je belangstelling of wil je meer informatie neem dan contact op met ons secretariaat: secretariaat@gymluctoretemergo.nl.

Gewijzigde gymlessen
De gymlessen voor kinderen vanaf 4 jaar zijn verplaatst van de woensdagmiddag naar de zaterdagochtend, deze lessen worden gegeven door Sarah. De groep is nu gesplitst in gymgroep voor 4 t/m 6 jaar (gym 1) en een gymgroep vanaf 7 jaar (gym 2). De tijden zijn als volgt:

Gym 1:  9.45 – 10.45 uur
Gym 2: 10.45 – 12.00 uur (inclusief opruimen aan het eind van de les)

Om beide groepen financieel haalbaar te maken zijn wij op zoek nieuwe leden. Ken je kinderen die graag de beginselen van gymnastiek willen leren dan kunnen ze vrijblijvend deelnemen aan een proefles, opgeven kan via onze website http://gymluctoretemergo.nl/ . 
Kinderen met talent kunnen eventueel doorstromen naar de turngroepen.

De peutergym wordt sinds oktober ook door Sarah gegeven. Zij heeft het stokje overgenomen van Roy, die het Peutergym heeft opgezet. De peutergym is voor kinderen van 2 tot 4 jaar op zaterdagochtend vanaf 8.45 tot 9.30 uur.

2 years ago

Zaterdagochtend is er weer peutergym van 10:00 tot 10:45 in de gymzaal van de Oldenburg in Driel.

Lijkt het je leuk om samen met je peuter het parcours te beklimmen? Kom zaterdagochtend lekker naar See more

3 years ago
Inschrijfformulier

A.s. zaterdag 11 mei starten de officiële peutergym lessen, inschrijven voor de peutergym lessen kan via de link hieronder.

Inschrijfformulier Graag het Toestemmingsverklaringsformulier uitprinten en ingevuld mailen naar sectetariaat@gymluctoretemergo.nl Inschrijving voor; *Peuter Gym (Zaterdag 10:00 – 10:45) See more

3 years ago
Foto’s uit het bericht van Luctor et Emergo

Zaterdag 4 mei van 10:00 tot 10:45 starten wij met Ouder-Peuter Gym in Driel. Lijkt het u leuk om samen met uw Peuter (2 tot 4 Jaar) het parcours te beklimmen? Meldt u dan nu aan door een bericht te See more