Contributie & Algemenevoorwaarden

Voor de administratieve verwerking van uw inschrijving en een bijdrage aan de lopende KNGU bondscontributie wordt een éénmalige bijdrage van
€ 5,00 in rekening gebracht.

Contributieberekening
Bij de berekening van de contributie gaan we er van uit dat elk lid elk lesuur
waaraan hij/zij deelneemt betaalt. Indien er meerdere gezinsleden lid zijn van
Luctor et Emergo, dan ontvangt u een korting van 25% op de contributie voor het
tweede lid, het derde lid, enz. Mogelijk zal voor uitjes een extra bijdrage
worden gevraagd. U wordt hierover geïnformeerd door uw trainer.

Automatische incasso
De contributie moet worden voldaan per vooruitbetaling en per automatische
incasso.
Dit gebeurt per maand of per kwartaal.

Contributie
De kosten voor verplichte bondscontributie van de KNGU zijn verwerkt in de
contributie van Luctor et Emergo.

Lesuur
De opgegeven lestijden zijn inclusief het klaarzetten en opruimen van
toestellen of andere hulpmiddelen die tijdens de lessen gebruikt worden.
Luctor et Emergo verwacht van elk lid dat hij/zij actief meehelpt met het
klaarzetten en opruimen van de toestellen en andere hulpmiddelen.

Wisselen van lesgroep
Mocht u willen wisselen van lesgroep, dan kunt u dit aangeven middels
het mutatieformulier.

Opzeggen lidmaatschap
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Lidmaatschap is per kwartaal, uitschrijven dient voor het einde van de tweede maand van het lopende kwartaal bij de ledenadministratie te zijn opgezegd. De opzegging is dus éénmaal per kwartaal mogelijk. De opzegging kunt u middels het opzegformulier inleveren bij uw docent of opsturen naar het secretariaat Luctor et Emergo, t.a.v. ledenadministratie, Nuijstraat 25, 6665 CR Driel.

Gedragsregels en aannamebeleid vrijwilligers

Beleidsplan LE 2016-2018

Huishoudelijk
regelement

Statuten

Taken bestuursleden L&E0001

Toestemmingsverklaring

Privacyverklaring Luctor

Via Luctor et Emergo is het mogelijk om een opleiding te volgen tot een assistent trainer, instructeur of jurylid. Deze opleidingen zijn te volgen bij de KNGU of het CIOS. Indien relevant worden in een overeenkomst met het bestuur de bekostiging van deze opleiding en de onkosten vastgelegd. Ieder jaar doen de turnleerlingen mee aan de districtswedstrijden, waarbij het voor de assistent trainers ook mogelijk is om een opleiding te volgen tot instructeur.

Juryopleidingen zijn kosteloos en worden verzorgd door de KNGU. Inschrijven kan direct op de site bij de KNGU. Meer informatie is verkrijgbaar via het secretariaat dan wel de leiding van de gymnastiek/turngroepen.