Lid Worden

Om lid te worden van de vereniging moet u zich inschrijven middels het online inschrijfformulier.

Voor de administratieve verwerking van uw inschrijving en een bijdrage aan de lopende KNGU bondscontributie wordt een éénmalige bijdrage van
€ 5,00 in rekening gebracht.

Contributieberekening
Bij de berekening van de contributie gaan we er van uit dat elk lid elk lesuur waaraan hij/zij deelneemt betaalt. Indien er meerdere gezinsleden lid zijn van Luctor et Emergo, dan ontvangt u een korting van 25% op de contributie voor het tweede lid, het derde lid, enz. Mogelijk zal voor uitjes een extra bijdrage worden gevraagd. U wordt hierover geïnformeerd door uw trainer.

Automatische incasso
De contributie moet worden voldaan per vooruitbetaling en per automatische incasso.
Dit gebeurt per maand of per kwartaal.

Contributie
De kosten voor verplichte bondscontributie van de KNGU zijn verwerkt in de contributie van Luctor et Emergo.Contributie per maand/per kwartaal

Lesuur
De opgegeven lestijden zijn inclusief het klaarzetten en opruimen van toestellen of andere hulpmiddelen die tijdens de lessen gebruikt worden.
Luctor et Emergo verwacht van elk lid dat hij/zij actief meehelpt met het klaarzetten en opruimen van de toestellen en andere hulpmiddelen.Wisselen van lesgroep
Mocht u willen wisselen van lesgroep, dan kunt u dit aangeven middels het mutatieformulier.

Opzeggen lidmaatschap
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Lidmaatschap is per kwartaal, uitschrijven dient voor het einde van de tweede maand van het lopende kwartaal bij de ledenadministratie te zijn opgezegd. De opzegging is dus éénmaal per kwartaal mogelijk.

Beleidsplan LE 2020-2022

Huishoudelijk regelement

Statuten

Taken bestuursleden L&E0001

Via Luctor et Emergo is het mogelijk om een opleiding te volgen tot een assistent trainer, instructeur of jurylid. Deze opleidingen zijn te volgen bij de KNGU of het CIOS. Indien relevant worden in een overeenkomst met het bestuur de bekostiging van deze opleiding en de onkosten vastgelegd. Ieder jaar doen de turnleerlingen mee aan de districtwedstrijden, waarbij het voor de assistent trainers ook mogelijk is om een opleiding te volgen tot instructeur.