Peuter Gym

Peutergym – Luctor et
Emergo introduceert peutergym in Driel!

Doelgroep – de doelgroep bestaat uit peuters van 2 tot 5 jaar. Wat is er nou leuker dan de behendigheid om de motoriek en het vermogen tot bewegen te verbeteren, door bijvoorbeeld te klimmen, klauteren of springen. Kinderen vanaf 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

Lessen – Roy Sijnja verzorgt met enkele assistenten de lessen peutergym. Roy heeft aan de CIOS gestudeerd en wil graag samen met Luctor de peutergym opzetten. De lessen worden gegeven in de Oldenburg in Driel op zaterdagochtend van 10.00 tot 10.45 uur. Er worden allerlei materialen gebruikt om een uitdagend parcours te maken. Roy kijkt daarbij naar een parcours dat voldoende uitdaging biedt maar ook voldoende veiligheid biedt voor de (kleine) kinderen.

Verantwoordelijkheid – u bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. Jonge kinderen doen graag wat ze leuk vinden en die vrijheid dat plezier moeten ze kunnen beleven bij gym. Dat maakt het echter ook noodzakelijk dat elk kind één op één begeleid wordt door een ouder/verzorger. Roy en onze assistenten lopen rond om te assisteren en te begeleiden bij oefeningen. Als lid is uw kind natuurlijk verzekerd via de KNGU, de bijdrage voor het lidmaatschap is verwerkt in de contributie.

Kleding – zorg dat uw kind makkelijk zittende kleding aanheeft. U mag uw kind gymschoenen aantrekken, maar geen schoenen met zwarte zolen. Blote voeten mag ook! Ook ouders/verzorgers dienen rekening te houden met schoeisel in de gymzaal.

Kosten – Het is mogelijk om twee gratis proeflessen te volgen. Zo heeft u de gelegenheid om kennis te maken. Er wordt wekelijks les gegeven, vakanties (+-9 weken/jaar)  worden op de site van Luctor et Emergo vermeld maar uiteraard ook door Roy aan u gecommuniceerd. De kosten voor deelname zijn €18,95 per maand. Hierin zijn het aantal lessen per jaar minus de vakanties verdisconteerd in de maandcontributie. Bij afwezigheid van uw kind krijgt u geen geld terug, voor langere afwezigheid kunt u overleggen met Roy.

Meedoen – Zijn jullie ook enthousiast geworden? Meldt uw kind aan voor een proefles via onze Facebookpagina of website. Voor het inschrijven van uw kind kunt u een inschrijfformulier invullen.

Lestijden

Zaterdag
8:45 tot 9:30