Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Callista Agema. Luctor et Emergo heeft mij gevraagd om de functie van vertrouwenspersoon in te vullen. Graag pak ik deze rol op ter ondersteuning van het bestuur, de coaches en de leden van de vereniging.

Als vertrouwenspersoon wil ik graag bijdragen aan het gevoel dat bij sporten, ontspanning het belangrijkste onderdeel is. Dit betekent dat ik me zal focussen op het opvangen van meer persoonlijkere problemen.
Zodra er zaken gaan spelen die te veel energie gaan kosten, en dan bedoel ik natuurlijk niet als gevolg van fysieke inspanning, mogen leden contact met mij opnemen. Graag wil ik dan in overleg op zoek naar de juiste partij die de zaak op kan lossen. Het is prettig als iemand die slachtoffer is van bijvoorbeeld pesten of discommunicatie terecht kan bij een vertrouwenspersoon.
Ik zie mijzelf meer als een schakel tussen bijvoorbeeld trainer en sporter. Mocht er zich een situatie voor doen waar één van deze partijen zich niet prettig bij voelt, probeer ik bij te dragen aan een oplossing. Dit wil ik doen door allereerst een luisterend oor te bieden en daarnaast binnen de vereniging iemand te vinden die beide partijen weer op goede voet met elkaar kan helpen.

Met vriendelijke groet, 

Callista Agema